İl Kongresi

İl kongresi, seçilmiş delegelerle tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 600’den fazla olamaz.
1. Seçilmiş Delegeler
İlçe kongresinde Tüzüğün 43’ncü maddesine göre seçilmiş delegelerdir.
2. Tabii Delegeler
a.İlin partili milletvekilleri, b.İl başkanı,
c.İl yönetim kurulu üyeleri,
d.İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile,
e.Büyükşehir belediye başkanlarıdır.
Geçici il yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak, bunlardan delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur.
İl yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi delegesi olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.
İl başkanlığı; ilçe kongrelerinde il kongresi için seçilen delege listelerini iki nüsha hazırlayarak, yetkili ilçe seçim kurulu başkanlığına, il kongresinden en az 15 gün önce teslim eder.
Kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulu başkanınca onaylanarak il başkanlığına iade edilen delege listesi, il kongresi yoklama cetvelini teşkil eder.