İl Disiplin Kurulu

İl disiplin kurulu, il kongresi tarafından seçilmiş en az 3 en çok 7 asıl üyeden, ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek üyeden oluşur.