Yan Kuruluşlar (Kadın Kolları ve Gençlik Kolları)

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile; merkezi Ankara’da olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir. Kadın ve gençlik kollarının teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tamamen Genel Başkana bağlıdırlar.

Yan kuruluşlar Parti Meclisi kararı ile merkezi Ankara’da Genel Merkez bünyesinde olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir. Yan kuruluşların teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usül ve esaslar parti tüzüğü ile veya Parti Meclisi tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Tüzükte hüküm yoksa Parti Meclisi kararı ile kuruluşuna karar verilen yan kuruluşların çalışma, görev ve seçimleri hususu Siyasi Partiler Kanunu ve/veya bağlayıcı diğer kanunlar ile belirlenir.