Türkiye Dışındaki Temsilcilikler / Fahri Temsilcilikler

Türkiye dışında ilgili ülke kanunları da dikkate alınarak Genel Başkanın teklifi ve Parti Meclisi’nin kararı ile bu tüzüğe ek listede belirtilen yerlerde temsilcilikler ve/veya fahri temsilcilikler kurulabilir. Kuruluş ve çalışmalara ilişkin usül ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.