Ortak Hüküm

Yardımcı kuruluşların, yan kuruluşların, fahri temsilciliklerin ve yurtdışı temsilciliklerin görevlendirme, çalışma ve seçim gibi işlerinde özel bir düzenlemenin yapılmadığı hallerde bu tüzük hükümleri uygulanabilir.