Fahri Temsilciler / Fahri Temsilcilikler

Parti Tüzük ve Programı’nda yer alan amaç, ilke, hedef ve politikaları geliştirmek, yaymak ve tanıtmak, propaganda yapmak amaçlı olarak Parti Meclisi kararı ve Genel Başkan imzası ile yurt içinde ve yurt dışında fahri temsilcilikler oluşturulabilir. Fahri Temsilci olarak görevlendirilenler oy hakkı sahibi olmalarını gerektiren başkaca bir sıfatları yoksa karar gerektiren toplantılara katılıp oy kullanamazlar.

Fahri Temsilcilikler partinin tanıtım ve propagandasına yönelik çalışmalar yaparlar. Bağlı oldukları teşkilat kademesine bilgi notları ve raporlar göndererek çalışmalara katkıda bulunurlar. Ana teşkilat kademelerinden herhangi birisinin olduğu yerlerde fahri temsilcilik açılamaz.