TBMM Parti Grubu

Partinin, TBMM de 20 veya daha fazla milletvekili bulunması hâlinde, Parti grubu meydana getirilir. Parti Genel Başkanı tarafından TBMM Başkanlığına bir yazı ile grup kurulduğu bildirilir.
Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir.
Partinin, TBMM Grubunun çalışma usül ve esasları bu Tüzükte gösterilen hükümler saklı kalmak kaydıyla Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. Grup İç Yönetmeliği’nin, Grubun kurulduğunu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Grubu meydana getiren milletvekilleri tarafından hazırlanarak, Grup milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmesi ve TBMM Başkanlığına verilmesi şarttır.