Grup - Hükümet İlişkileri

Bakanlar Kuruluna veya bir bakana TBMM de veya Grupta, güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar almak yetkisi, Grup Genel Kuruluna aittir.