Yeniden Üyeliğe Kabul

Ülkem Partisi üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. İl yönetim kurulu kararı kesindir.

Herhangi bir sebeple parti üyeliğinden ayrılmış olan Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile il ve büyükşehir belediye başkanları ve eski veya mevcut TBMM üyelerinin tekrar partiye kabullerine Başkanlık Divanı yetkilidir.