Üye Olmanın Şartları

a)Türk vatandaşı olmak,
b)On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c)Başka bir partinin üyesi olmamak,
d)Siyasi Partiler Kanununda belirtilen medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olup aynı kanunda belirtilen yasakları olmamak,
e)Ülkem Partisi’nin ilke, hedef, program ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek,
f)Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar.
g)Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı ve üye kaydedilemeyeceği belirtilenler Ülkem Partisi’ne üye olamazlar ve/veya üye kaydedilemezler.