Üye Kayıt İşlemleri / Üye Kayıtlarının İptali ve Yenilenmesi

Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve iletişim bilgileri, köy ve mahalle esasına göre düzenlenmiş üye kayıt defterine kaydedilir. Üye giriş beyannamelerinin düzenlenmesi ve saklanması, üye kayıt defterinin tutulması, üye bildirim formlarının Genel Merkez ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gibi kayıt ve kabul ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usül ve esaslar ayrıca hazırlanacak bir yönetmenlikle düzenlenir.

İhtilaf durumunda genel merkez üye kayıtları esastır. Başkanlık Divanı; gerek gördüğü hallerde ve gerek gördüğü yerlerde üye kayıtlarının iptâline ve/veya tümüyle silinip yeniden yazımına karar verebilir.