Partili Üyelerin Hak ve Görevleri

Parti Üyelerinin Hakları:

a)Parti faaliyetlerine ve toplantılarına katılmak,
b)Parti organlarına aday olmak ve seçilmek,
c)Partinin katıldığı tüm seçimlerde aday adayı, aday olmak,
d)Partinin çalışmaları hakkında bilgi istemek,
e)Parti İçi seçimlere ve üyesi olduğu kurultaylara katılarak görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak,

Parti Üyelerinin Yükümlülükleri:

a)Milletimizin millî, manevi bütün ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı ve olmak; korunması ve gelişmesi için çalışmak, b)Partinin ilke ve hedeflerini benimsemiş olmak ve tanıtımını yapmak,
c)Parti faaliyetlerine ve çalışmalarına katılmak, verilen görev varsa yerine getirmek,
d)Toplumun milli, manevi, tarihi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
e)Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, parti ekip çalışmasına uygun şekilde, uyumlu, hoşgörülü ve genel ahlâk kurallarına uygun olarak çalışmak,
f)Milletimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlâki değerlerle bezenmiş bir toplum düzeninin oluşması için var gücüyle çaba göstermek,
g)Üyesi olduğu ilçe başkanlığına bu tüzükte belirtilen miktarda yıllık üye aidatı ödemek, (Parti içi bir seçim söz konusu olduğunda seçime 3 ay kala aidatlarını ödememiş üyeler Parti Meclisinin, Başkanlık divanının veya ilgili kademenin aksine bir kararı veya uygulaması yoksa parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.)
h)Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen sorumlulukları yüklenerek görevlerini yapmaktır.