Satış Bedelleri

Parti adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satışı yapılacaksa bunun kararını ve satış bedellerini Parti Meclisi tespit eder. Düzenlenecek diğer faaliyetler ile ilgili değer ve fiyatlar ise, Genel Merkezce yapılanlar için Genel Muhasip, il ve ilçe teşkilâtı tarafından yapılanlar için ise ilgili yönetim kurulu tarafından tespit edilir.