Milletvekilliği Aidatı

Partiye mensup TBMM üyelerinin ödeyeceği milletvekili aidatının tutarı ve Grup ile Genel Merkez arasında ne şekilde dağıtılacağı Parti Meclis Grubunda karara bağlanır. Ancak, bu aidatın yıllık tutarı milletvekili maaşının net bir aylığını geçemez. TBMM de grup kurulamaması hâlinde ödenecek aidat miktarını Parti Meclisi tespit eder.