Yapılamayacak İşler

Yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanları:

a.Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Parti Meclisi’nin izni olmaksızın kademelerini aşan “Parti Genel Politikası” hakkında demeç veremezler. Kendi kademelerinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan daha yukarı makam ve mercilerle yazışma yapamazlar.

b.Bir üst kademeye danışıp, gerekli izni almadan kendi kademelerindeki resmi makam ve merciler hakkında menfi demeçler veremezler.

c.Kademe esasına uymadan bir üst kademeye şikâyette bulunamazlar. Ancak, üst kademeye anlatamadıkları istek ve şikâyetleri bulunduğu takdirde, bağlı bulundukları kademeye bilgi vermek suretiyle onun üstündeki kademeye başvurabilirler. d.Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.