Kongre Dönemi ve Delegeler

İlçe ve il kongrelerinin toplantı tarihi ve süresi, bir üst kongrenin yapılmasına engel olmayacak şekilde ve üç yılı geçmemek üzere Genel Merkez Başkanlık Divanı tarafından tespit edilir.

İlçe ve il kongrelerinde üst kademe kongresi için belirlenen sayı kadar asıl, bu sayıyı geçmeyecekkadar da yedek delege seçilir. Asıl delegeliğin, ölüm, istifa, ihraç ve diğer sebeplerle boşalması halinde yerine seçilmiş yedek delegeler sırayla davet edilir. Parti Meclisi, gerek gördüğü hâller ve yerlerde delege seçiminin yenilenmesine karar verebilir.