İl ve İlçe Kurucu Yönetim Kurulları

Yeni teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden açılacak ya da önceden feshedilen belde, ilçe ve illerde Başkanlık Divanı ve/veya Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı imzasıyla kurucu yönetim kurulları teşkil olunur. Kurucu yönetim kurulları, kendi kademelerinin kongrelerine kadar, seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler.