Yüksek Danışma Kurulu

Genel Başkan’ın parti çalışmaları için seçtiği danışmanlardan oluşur.

1.Görev süreleri; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır.
2.Kararları tavsiye niteliğinde olup davetli olsalar dahi bağlayıcı karar gerektiren toplantılarda oy kullanamazlar.