Parti Müfettişliği

Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin Anayasa, kanunlar, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

1.Genel Başkan; Parti Teşkilatının Kanunlara, Parti Tüzük ve Programına göre çalışıp çalışmadıklarını denetlemek için müfettişler görevlendirebilir, normal denetlemeler haricinde özel durumlarda müfettişleri kendi yetkisiyle donatabilir.

2.Müfettişler parti üyelerinden olduğu gibi parti üyeleri dışından da görevlendirilebilir.

3.Parti Müfettişlerine; Parti Müfettiş kimliği ve görev yazısı verilir.

4.Müfettiş raporları bağlayıcı olmayıp partinin ilgili kurullarına sunulur, raporlarla ilgili karar ve uygulama yetkisi parti merkez kurullarınındır.

5. Görev süreleri başlangıçta belirtilmemişse; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır.