Genel Başkan

Neşet DOĞAN

Parti Genel Başkanı, Büyük Kurultay tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en çok üç yıl için seçilir. İlk iki oylamada bu sayıya ulaşılamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday Genel Başkan seçilir. Parti Genel Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Parti Meclisi en geç 15 gün içinde toplanarak partiyi temsil yetkisini kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder ve boşalmayı müteakip en geç 45 gün içinde toplanmak ve Genel Başkanı seçmek üzere Büyük Kurultay’ı toplantıya çağırır. Aralıksız en az 30 ay Ülkem Partisi üyesi olmayanlar Genel Başkan adayı olamazlar.