Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip

Genel Başkan çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve parti işlerini yürütebilmek için Büyük Kurultay sonucunda oluşan parti meclisi içinden kendisine yeteri kadar genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçer. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip, Genel Başkanın onayı ile ve parti meclisi içinden olmak şartıyla kendilerine en çok ikişer yardımcı görevlendirebilirler fakat bu yardımcılar başkanlık divanı üyesi sayılmazlar. Genel başkan yardımcılarının görev alanlarını genel başkan belirler. Bu kurula başkanlık divanı denir. Genel Başkan yardımcılarının, genel sekreter ve genel muhasibin görev ve yetkileri siyasi partiler kanununda ve tüzükte belirtilmiştir. Genel Başkan görevlendirmelerde olduğu gibi görevden alma, görev değişikliği yapma konusunda da yetkilidir. Ölüm, istifa veya farklı bir nedenle başkanlık divanında meydana gelecek bir eksilme durumunda genel başkan parti meclisi içinden bir üyeyi görevlendirir. Genel başkanın isteği ve Parti Meclisi kararı ile yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturulabilir.