Hedefimiz

*Bağımsız Birey / Bağımsız Millet / Bağımsız Devlet / Bağımsız Ekonomi,
*Çalmayan / Çaldırmayan ve Bölmeyen/ Böldürmeyen Bir Yönetim,
*Huzurlu ve Güvenli Bir Vatan,
*Milletimizin varlığını/birliğini/bütünlüğünü sağlayacak, insan hak ve hürriyetlerini (millet menfaati esas alınarak) milletimize yakışacak şekilde düzenleyen, insan merkezli bir anayasa ve hukuk sistemi,
*Herkesin kendisini dilediği gibi ifade edebildiği / inançlarını özgürce yaşayabildiği insanca bir düzen,
*Hiç bir insanımızın aç kalmadığı / dışa bağımlılıktan kurtulmuş / üreten/paylaşan, ihraç eden güçlü bir ekonomi, *Herkes için sağlık,
*Gücü değil hakkı üstün tutan bir adalet,
*Çağa uygun / kültürümüze uygun / Türkçemiz'in bilimde, iletişimde, teknolojide, kültür ve sanatta dünya dili olmasını sağlayacak bir eğitim,
*İnsanımızı, aileyi, toplumu, doğayı, çevreyi koruyan/kollayan ve geliştiren hassas bir anlayış, *Cehaleti ve yoksulluğu yok edene kadar sürecek sonsuz bir çaba,
*Milletimizin, Tek Bayrak / Tek Vatan / Tek Devlet olduğu, milletimizin hür iradesi ve gönül rızası ile seçtiği "Vatan Evlâtları" tarafından yönetilen, milletimize ve insanlık âlemine yakışan, millet kontrolünde bir devlet sistemi hedefimizdir. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla "7 İlkemiz" doğrultusunda "Milletimiz için Milletimizle" birlikte "Gündüz oturmadan, gece uyumadan" bıkıp-usanmadan, yorulmak nedir bilmeden çalışmaya azimli ve kararlıyız.