Genel Esaslar

ÜLKEM PARTİSİ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir.  ÜLKEM PARTİSİ’nin kısa adı ÜLKEM’dir. ÜLKEM PARTİSİ’nin Genel Merkezi Ankara’dır. ÜLKEM PARTİSİ’nin nişanı (aşağıda görülen) Mavi zemin üzerine beyaz renkte dünyayı temsil eden bir daire içinde bulunan ayın açık ağzı yukarı(kuzeye) bakan Ayyıldız , ayın içinde altın sarısı 16 yıldız ve tam ortada kızıl elmayı temsil eden kırmızı yuvarlak şekil, yanında bulunan beyaz yazılı ÜLKEM PARTİSİ yazısıdır. ...

  Konu Detayı

*1. BAĞIMSIZLIK Ferdi, milli, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlık olmazsa olmaz ana ilkemizdir. Biz bağımsızlık dediğimiz zaman "tam bağımsızlık" dediğimiz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğimiz anlaşılmalıdır. Siyasal hiçbir tanımlama ve siyasal hiçbir değer milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının üstünde olamaz. Bu nedenle Avrupa Birliği ve NATO gibi egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kısmen bile olsa devri ve/veya kontrolü anlamına gelebilecek bütün birliklere Ülkemizin menfati doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğimiz bilinmelidir. Biz uluslararası bütün işlerde ve ilişkilerde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yeniden düzenlenerek adil bir şekilde çalıştırılması gerektiğine inanıyoruz.Tüm ülkelerle ülkemizin menfati doğrultusunda sıcak ilişkilere her zaman açığızdır....

  Konu Detayı

*Bağımsız Birey / Bağımsız Millet / Bağımsız Devlet / Bağımsız Ekonomi, *Çalmayan / Çaldırmayan ve Bölmeyen/ Böldürmeyen Bir Yönetim, *Huzurlu ve Güvenli Bir Vatan, *Milletimizin varlığını/birliğini/bütünlüğünü sağlayacak, insan hak ve hürriyetlerini (millet menfaati esas alınarak) milletimize yakışacak şekilde düzenleyen, insan merkezli bir anayasa ve hukuk sistemi, *Herkesin kendisini dilediği gibi ifade edebildiği / inançlarını özgürce yaşayabildiği insanca bir düzen, *Hiç bir insanımızın aç kalmadığı / dışa bağımlılıktan kurtulmuş / üreten/paylaşan, ihraç eden güçlü bir ekonomi, *Herkes için sağlık, *Gücü değil hakkı üstün tutan bir adalet, *Çağa uygun / kültürümüze uygun / Türkçemiz'in bilimde, ile...

  Konu Detayı

“Önce insan” diyorsanız… “Cehalet ve yoksulluk bitsin” diyorsanız… “Ne giyim, ne kuşam; öncelik insanca yaşam” diyorsanız… “İnanca saygı, insana saygıdır” diyorsanız… “Sömürü bitsin” diyorsanız… “Öğretilmiş / Öğrenilmiş çaresizliğe hayır” diyorsanız… “Üretmeyen tükenir” diyorsanız… “Emeğe saygı, paylaşımda adalet” diyorsanız… “Açlık sınırı altında asgari ücret; onursuzluktur” diyorsanız… “Zam, zulüm, açlık, işsizlik, bölücülük ve terör bitsin”diyorsanız… “Korku imparatorluğu üzerine kurulmuş haram saltanatı devrine; demokratik, yasal, siyasal bir çözüm” arıyorsanız… “Ar...

  Konu Detayı