Geçici Madde 3

Tüzük hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, olabilecek boşlukları doldurmaya ve uygulamaya yön vermeye; Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, tüzük hükümleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran Parti Meclisi’ne verilen yetkiler kapsamındaki hususlarda Parti Meclisi, diğer durumlarda Başkanlık Divanı yetkilidir.