Disiplin Cezaları

Disiplin kurullarınca uygulanacak disiplin cezaları:
1.Uyarma,
2.Kınama,
3.Partiden veya gruptan geçici çıkarma,
4.Partiden veya gruptan kesin çıkarma.
Bir TBMM Parti Grubu üyesinin, grup üyeliğinden kesin çıkarılması parti üyeliğinden kesin çıkarılmayı, parti üyeliğinden kesin çıkarılması ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyeliğinden kesin çıkarılmayı gerektirir. Kesin çıkarma cezası alanlar bir daha partinin üyesi ve adayı olamazlar, hiçbir organında görev alamazlar.
Geçici çıkarma cezası 6 aydan az, 2 yıldan fazla olamaz. Geçici çıkarma cezası, Disiplin Kurulu karar tarihinden başlar ve ceza süresince ilgili; grup üyesi ise grup çalışmalarına, parti üyesi ise parti faaliyetlerine katılamaz, faaliyetlerine katılmayacağı parti organlarına hiçbir teklifte bulunamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin Parti Tüzüğüne, Parti Programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması gereğini ortadan kaldırmaz.
Geçici çıkarma cezası almış olan parti üyeleri, ceza süresince Tüzüğün 10’uncu maddesinde düzenlenen Parti Üyeliğinin Sağladığı Haklar’dan yararlanamazlar. Cezanın bitiminden sonraki bir yıllık süre içerisinde de Genel Merkez teşkilâtında ve kurullarında kendilerine görev verilemez ve bu kurullar için aday olamazlar.