Yürürlük ve Yürütme

A.Tüzük; kabul edildiği andan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
B.14 bölüm ve 107 asıl, 3 geçici madde ve bir ek listeden ibaret olan bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi veya yetki verilmesi durumunda Parti Meclisi adına Başkanlık Divanı yürütür.