Yönetmelikler ve Genelgeler

Bu tüzükte yer alan çeşitli konularda yönetmelik çıkarmaya Parti Meclisi, genelge ve benzeri talimatlar yayımlamaya Genel Başkan yetkilidir. Genel Başkan bu yetkiyi gerektiğinde Başkanlık Divanı üyelerine devredebilir.