Tüzükte Yer Almayan Hususlar / Tüzük Değişimi

Bu tüzükte eksik olan ve/veya yer almayan hususlarda Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile partiyi bağlayıcı diğer kanunlarda yer alan ilgili genel hükümler uygulanır. Kısmen veya tamamen tüzük değişikliğine Büyük Kurultay yetkilidir.