Mal Bildirimi

Parti Meclisi üyeleri ile il başkanları seçildikleri kongreyi takip eden iki ay içerisinde, Genel Sekreterlikçe belirlenecek usül ve esaslar çerçevesinde Parti Genel Sekreterliğine yeni tarihli sabıka kaydı beyanı ve kapalı zarf içinde mal bildiriminde bulunurlar.