Kongre Görüşmeleri

Büyük Kurultay görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Kongre gündemine ve görüşme usulüne hâkimdir.

Gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması Kongre kararına bağlıdır. Gündem üzerinde fikir birliği sağlanınca, başkan gündemin bu hâliyle kabulünü açık oylamaya sunar.

Görüşmeler, söz isteği sıraları tespit edilerek yürütülür. Parti Genel Başkanına, Genel Sekreter’e, Parti Meclisi üyeleri ile komisyon başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır.

Kongrede bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuşma hakkı Büyük Kurultay üyelerinin kabul oyları ile tayin olunur. Çalışma raporunda daha önce muhalefet şerhi vermiş olan Parti Meclisi üyesine, rapor aleyhine konuşmak üzere söz verilmez.