Kongre Divanı ve Görevleri

Büyük Kurultay’da gündeme geçilmeden önce; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve en az 1 en çok 3 katip üye seçilerek kongre divanı teşkil edilir. Büyük Kurultay’ın divan başkanı gizli oyla seçilir. Aday tek olduğunda bu seçim açık (iş’ari) oylamayla yapılır. Kongre divanı başkan yardımcıları ve kâtipleri açık oylamayla seçilir.

Kongre divanı; gündeme uygun olarak kongreyi yönetmek, müzakereleri idare etmek, toplantı düzenini sağlamak, oylamaların sayım ve dökümlerini denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak ve kongre tutanağı hazırlayıp imzalamakla görevlidir.