Büyük Kurultay

Büyük Kurultay seçilmiş üyelerle tabii üyelerden teşekkül eder.

a.Seçilmiş delegeler; her il kongresinin seçtiği ve toplamı en fazla TBMM toplam üye sayısının iki katı, il kongrelerince seçilecek delege sayısı olarak dikkate alınır.

b.Tabii delegeler; Partinin Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin kurullarının üyeleri, partili bakan ve milletvekilleri ile üyelikleri devam eden parti kurucularıdır. Üyeliği devam eden Parti kurucularının, seçilmiş Büyük Kurultay üye sayısının yüzde 15’inden fazla olması durumunda, Kongre üyesi olacakların yüzde 15 oranı ile sınırlandırılmasında Parti Genel Başkanı yetkilidir. Ancak parti üyeliğinden ayrılmış kurucular tekrar partiye üye kaydedilmiş olsa bile kurucu sıfatı ile tabi delege olamaz.

Büyük Kurultay’ın tabii delegeleri olanlar il kongrelerinde delege seçilemezler ve bu delegelerden Parti Meclisi üyesi olanlar, bu Kurulun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.