Açılış Konuşması ve Raporların Okunması

Büyük Kurultay’da divanın oluşumundan sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na süre sınırı olmaksızın söz verilir. Genel Başkan yoksa Genel Başkanlığa vekâlet eden üye açılış konuşmasını yapar. Daha sonra Parti Meclisi’nin faaliyet raporu Genel Başkan tarafından görevlendirilen bir üye tarafından okunur.