Seçimlere Katılma

Partinin her kademesi seçimlere katılmak için Siyasi Partiler Kanununda ve Tüzükte gösterilen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Genel ve mahalli seçimlere katılıp-katılmamak kararını ancak Başkanlık Divanı verebilir.