Merkez Yoklaması

Bir seçim çevresinde Parti teşkilâtı bulunmaması, tek aday olması, herhangi bir nedenle o seçim çevresinde ön seçim yapılmasının mümkün olmadığının ilçe seçim kurulu başkanlığınca bildirilmesi veya yapılan ön seçimlerin yetkili seçim kurulunca iptal edilmesi hâllerinde ve Parti Meclisi’nin lüzum gördüğü sair hâllerde, Parti adaylarının Başkanlık Divanı eliyle tespit edilmesi, merkez yoklaması olarak ifade edilir.
Merkez yoklaması yapılacak seçim çevreleri Parti Meclisi tarafından tespit edilir. Parti Meclisi, bütün seçim çevrelerinde merkez yoklaması kararı alabileceği gibi sadece lüzum gördüğü seçim çevrelerinde de merkez yoklamasına karar verebilir.