Aday Tespiti

Ülkem Partisi milletvekili adayları ile bunların listelerdeki sıraları,
a.Merkez adaylığı,
b.Merkez yoklaması,
c.Teşkilât yoklaması,
d.Ön seçim, usüllerinden birisi, birkaçı veya tamamının bir arada veya ayrı ayrı uygulanması ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümlerine uyulması suretiyle tespit edilir. Hangi seçim çevresinde, hangi usülün tatbik edileceğine Başkanlık Divanı karar verir.